درز انبساط و درز انقطاع 

اگرچه اغلب ساختمان ها با مصالح انعطاف پذیر ساخته میشوند اما زمانی که ابعاد ساختمان بزرگ میشود برای جلوگیری از آسیب های وارده بر اثر تغییرات دما ،طوفان،باد ، زلزله و ... بین سازه ها درز ایجاد میگردد.

این شکاف های بین سازه در ساختمان های عریض همان درز انبساط و انقطاع میباشد.

این درز ها توسط معمار یا مهندس تعریف و حرکت های ساختمان را کنترل میکند.

درز های اجرایی توسط پروفیل درز انبساط و پروفیل درز انقطاع پوشانده تا در زمان انبساط و انقطاع سازه به ساختمان و مصالح کف و دیوار آسیب وارد نگردد.

لازم به ذکر است در محیط خارجی و مکان هایی که کف شستشو میگردد قبل از نصب پروفیل از لاستیک آب بند جهت آبندی درزاجرایی استفاده گردد ،همچنین در صورت نیاز به استفاده از دودبند در درزها قبل از نصب لاستیک آب بند و پروفیل آتشبند نصب میگردد.

پروفیل درز انقطاع و درز انبساط با توجه به عرض درزها در مدل های مختلف برای سقف ،دیوار و کف وجود دارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24