پروفيل جهت سقف و ديوار


پروفیل های درز انقطاع کف تابع تغییرات بار میباشند 
برعکس پروفيل های کف،  پروفيل ها درز ژوئن دیواری تابع تغييرات بار نمی باشند. همچنين بهتر است پروفيل های  درز اجرایی ديواری از نظر زيبائی و ظاهر با  پروفيل های درز  کف مطابقت و همخوانی داشته باشند و پروفيل های همگون بايستی در فضاهای يکسان استفاده شوند. به هر حال فراموش نکنيم انتخاب نابجای يک پروفيل درز انقطاع ، ميتواند دليل نتايج ناخواسته بعدی باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24