پروفیل درز انقطاع جهت کف -ترافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروفیل های  درز انقطاع جهت کف و تردد وسیله نقلیه سبک و سنگین

 

کد:ASA208 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

درز ژوئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA224 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

پروفیل درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA225 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

پروفیل درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA226 پروفیل کف -توکار -ترافیکی

درز ژوئن ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد :ASA227 پروفیل درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی

درز انقطاع ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA227 پروفیل درز انقطاع کف -توکار -ترافیکی

پروفیل درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA223 پروفیل درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی

پروفیل درز ژوئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA246 پروفیل درز انقطاع کف-توکار- ترافیکی

پروفیل درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA253 پروفیل درز انقطاع کف- توکار-ترافیکی

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد :ASA255 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

درز انقطاع بین ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA257 پروفیل درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA261 پروفیل درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی

بهترین پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA263 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

درز ژوئن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد :ASA270 پروفیل درزانقطاع کف- توکار -ترافیکی

درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA286 پروفیل درز انقطاع کف-توکار-ترافیکی

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد :ASA90 پروفیل درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی-آب بند

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد : ASA293 لاستیک درز انقطاع کف-توکار -ترافیکی

لاستیک درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASU205 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASU235 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

درز انقطاع ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASU236 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

پروفیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASU236 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد: ASU237 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز انقطاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد: ASU237 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد: ASU237 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد: ASU240 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد: ASU241 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز انقطاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد: ASU242 لاستیک  درز انقطاع-روکار-ترافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد: ASU243 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد: ASU264 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد: ASU271 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی

درز انقطاع ترافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد: ASU274 پروفیل درز انقطاع-روکار-ترافیکی
درز انقطاع
دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی :

پروژه های انجام شده مرتبط با محصول

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24