در ساختمان های عریض برای جلوگیری از خسارت و آسیب به مصالح ساختمانی بر اثر تنش ها  توسط زلزله،باد و طوفان، انبساط و انقباض بر اثر گرما و سرما ساختمان به چند سازه تقسیم میشود و فاصله بین سازه ها ایجاد میگردد  ،همچنین جهت جلوگیری از کاهش آسیب ناشی از حرکت های ساختمان های مجاور نیر بین دوساختمان بالای 4 طبقه فاصله قرار میدهند که به آن فاصله ها درز انقطاع و انبساط میگویند .

 

پ ن : لازم به ذکر است در ساختمان هایی که بیش از 4 طبقه دارند بر اساس آیین نامه 2800و مقررات ملی ساختمان باید با ایجاد درز یا همان درز انقطاع از ساختمان مجاور جدا گردد.زیرا در زمان زلزله دو ساختمان با هم برخورد و در صورت نبود درز انقطاع خسارات افزایش مییابد .

 

درز انقطاع در سازه : در این درز میلگرد و بتن کامل قطع میشود و دو بخش سازه را از یکدیگر از نظر سازه ای جدا میکند تا در برابر حرکت سازه بر اثر باد و طفان و زلزله خسارات کاهش یابد .

 

درز انبساط سازه: در این درز بتن قطع میشود و میلگردها معمولا قطع میگردند این درز به دلیل انبساط و انقباض بتن در اثر دما و رطوبت حرکت وجود دارد

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24