اهميت استفاده از پروفيل های درز انقطاع

     عدم استفاده و يا استفاده نابجا و نامناسب از پروفيل های درز انقطاع مي تواند باعث ايجاد ترک در پوشش های بالای سطحی (finishing) يا گسيختگی هايی در گوشه ها شود.
در اکثر موارد تعمير خرابی ها و استفاده مجدد از پروفيل مناسب بسيار هزینه بر خواهد بود که بایستی به اين موضوع هزينه های بالای اجرائی و کاهش کيفيت کار را هم اضافه نمود.
تنوع پروفيل های درز انقطاع تابع محل اجرای آن مي باشد.
این مقاطع به روشهای مختلف دسته بندی مي شوند که تابع خصوصیات محل نصب و کاربری آن می باشد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24