پروفیل درز انقطاع جهت سقف و دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پروفیل های  درز انقطاع   ساختمان جهت دیوار و سقف  و نما

 

 

کد: ASA116 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار 

پروفیل درز انقطاع دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA124 پروفیل درز انقطاع سقف و دیوار-توکار

پروفیل ذزط دیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA126 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA127 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف- توکار

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد: ASA146 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA153 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA154 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

پر.فیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA155 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA156 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

پروفیل آرتافران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASA159 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -توکار

درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU120 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU121 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU122 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU123 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU136 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار


درز ساختمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد:ASU137 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار
درز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کد:ASU141 لاستیک درز انقطاع دیوار و سقف -روکار
 
لاستیک دز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد:ASU142 لاستیک درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

لاستیک درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU143 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU145 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

پروفیل درز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU147 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز انقطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد:ASU160 پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف -روکار

درز ساختمان

دانلود کاتالوگ و مشخصات فنی :

پروژه های انجام شده مرتبط با محصول

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24