راه حل های مشترک لرزه های ساختمان

Building movement  joint soloutions

راه حلهای مشترک ممانعت و یا نشانگر صدمات ناشی از لرزه های ساختمانی در شناژها، عرشه ها، دبوار ها،کف ها ، اعضای بزرگ و کوچک ساختمان ، آب بند کردن ساختمان ها،  پروفیل های درزهای انقطاع و انبساط (درزای ژوئن )    و لاستیک های آب بند هستند.

طراحی و تولید آنها با امعان نظر به ساده سازی سیستم ها، حذف موارد و قطعات زائد ، لزوم کاهش تنش کششی در خطوط اتصال و نقاط تحت فشار و عملکردی چندگانه و موثر در یک قطعه انجام گرفته است.

  • آنالیز صنعتی

درز ژوئن  چیست؟

درز ژوئن  در ساختمان ها، یک جدا کننده بتن ساختمانی است که با هدف کاهش دهنده تنش روی مصالح ساختمانی ناشی از حرکات زمین که به دلایل ذیل حاصل میگردد، طراحی و تولید میشوند:

  • انبساط های حرارتی و انقباض های ناشی از تغییردمای محیطی
  • تکان های ناشی از باد
  • وقایع لرزه ای و غیره

این اتصالات تمام ساختمان (دیوارها،سقف ها،کف ها،عرشه ها،پشت بام ، باغچه و غبره) را از هم جدا میکنند ،.

این اتصالات می بایست تأمین کننده ویژگی های ممانعت از ورود آب ،قابل تردد ، انعطاف پذیر ، عایق صدا، عایق هوا و دیگر موارد لازم جهت مسدود کردن گپ باشند.

سیستم های درز انقطاع جهت پوشش گپ باید سازگار و هماهنگ با جا بجائی ساختمان در حرکات مورد انتظار انتخاب و نصب شوند . عبارت "درزهای حرکتی" به دلیل پوشش دادن بار ناشی از  بارگذاری و همچنین انقباض و انبساط های لرزه ای زمین ، عبارت جایگزین  " درزهای انبساط" مورد قبول و در اولویت پذیرش قرار گرفته است .  برای مثال : وقتی یک ساختمان تحت گرمایش قرار میگیرد مصالح به کار رفته در آن منیسط میشوند و همین مکانیزم باعث یسته شدن درز انبساط و متعاقباً تحت فشار قرار گرفتن پروفیل درز انبساط نصب شده میگردد. وبالعکس وقتی ساختمان سرد میشود  مصالح به کار رفته منقبض و همین مکانیزم باعث باز شدن درز و متعاقباً آزاد شدن فشار موجود میگردد  و پروفیل درز به حالت اولیه برمیگردد و یا منبسط تر میشود .پس مصالح باید جهت تابعیت از درز طراحی و تولید و انتخاب شوند.

طراحی ، تولید ، انتخاب مصالح ، تعبیه درز و نصب صحیح نیاز به .تیم طراح و اجرائی دارد که به صورت تفکر جمعی خدمات تخصصی خود را عرضه نمایند.

چنانچه این کار گروهی و خرد جمعی در ساختن یک استادیوم ، بیمارستان ، مدرسه ، ساختمان و فرودگاه و یا هر نوع ساختمان بزرگی بکار گرفته نشود انتظار نشت آب وعوارض دیگر که باعث هزینه تراشی وافزایش هزینه های نگهداری برای کارفرما میباشد دور از انتظار نیست.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24