دریکسری از نمونه‌های دالی شکل آزمایشگاهی مقاومت اصطکاکی استاتیکی، لغزشی و غلطکی بتن مسلح شده با الیاف فلزیDRAMIX  و بتن آرمه تحت شرایط یکسانی بطور مقایسه‌ای تحت آزمایش لغزشی قرار گرفته که حداکثر قطر مصالح سنگی بتن الیافی در این آزمایش‌ها 5/9 میلی‌متر بوده است.

نتایج حاصل از این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که برای سطوح بتنی در شرایط عادی و خشک، ضریب اصطکاک ارتباطی به استفاده از الیاف فلزی ندلشته و تغییری با اضافه کردن الیاف ایجاد نگردیده است.

اما مقاومت لغزشی و غلطکی سطوح بتن مسلح شده با الیاف فلزیDRAMIX  نسبت به سطوح بتن آرمه در شرایط مرطوب و یخبندان با فرسایشی یکسان ۱۵ درصد بیشتر بوده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24