اثر خورندگی و پوسیدگی آب شور روی بتن مسلح با ۲ درصد حجمی الیاف فلزی  DRAMIX ناچیز بوده است، بطوریکه بعد از ۹۰ روز قرار گرفتن در داخل و خارج آب نمک اشباع شده، هیچ تغییری در مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف فلزی DRAMIX مشاهده نگردید است.

آزمایش‌های درازمدت در مورد دوام و پایداری بتن مسلح شده با الیاف فلزی DRAMIX در آزمایشگاه‌های BATTELE، کلمباس ایالت لوهایو آمریکا، خورندگی بسیار ناچیزی را در الیاف DRAMIX نشان می‌دهد.

 بطوریکه بعد از ۷ سال تماس بتن تولید شده با الیاف فلزی DRAMIX با نمک‌های ضد یخ هیچ اثر منفی در مقاومت خمشی به وجود نیامده است.

 اما درصد زیاد کلراید محلول، باعث خوردگی الیاف در داخل و یا نزدیک سطوح تماس، شده بود.

نتایج حاصل از یکسری تحقیقات نشان می‌دهد، که قرار گرفتن بتن مسلح شده با الیاف فلزی DRAMIX درمعرض فرسایش جوی و در یک محیط صنعتی به مدت ۱۰ سال در مقاومت بتن  هیچ اثر منفی نداشته است.

 با توجه به این نتایج چنین استنباط می‌شود که خوردگی و پوسیدگی الیاف فقط به آن قسمت از الیاف محدود می‌شود که در سطوح خارجی قرار دارند و الیاف بتن داخلی هیچ نوع پوسیدگی را نشان نمی‌دهد. تحقیقات دیگری که بر روی بتن مسلح شده با الیاف فلزی DRAMIX در مورد تأثیر پوسیدگی الیاف انجام یافته است، نشان می‌دهد که بعد از ۵ سال تماس بتن مسلح شده با الیاف فلزی DRAMX با نمک‌های ضد یخ، تغییر ناچیزی در مقاومت خمشی بتن مسلح شده نسبت به مقاومت قبل از تماس با نمک‌های ضد یخ (مقاومت ۲۸ روزه) وجود داشته است. بررسی سطوح گسیختگی تیرهای مسلح شده با الیاف فلزی DRAMIX بلافاصله بعد از تعیین مقاومت خمشی نشان داده است که خوردگی الیاف فولادی فقط به ۴ میلی‌متر عمق بتن در سطح خارجی (ناحیه پوشش) محدود می‌شود و در بخش داخلی مقطع نیز هیچگونه خوردگی و زنگ زدگی در رشته‌های الیاف فلزی DRAMIX مشاهده نشده است.

شرکت آرتافران وارد کننده الیاف فولادی درامیکس آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به همکاران محترم اعلام میدارد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آرتافران می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط طراحی سایت24